22.09.2020 Vezirköprü'nün Sanal Alemde Adresi
balikesir escort samsun escort canakkale escort afyon escort elazig escort van escort kayseri escort manisa escort sivas escort kibris escort adana escort sanliurfa escort antalya escort

VEZİRKÖPRÜ’DE ÜNLÜ ŞAHSİYETLER

27 Şubat 2016 - 0 yorum
       Habibfakı Mahallesinde Tarihi Ahşap Bina Zamana Meydan Okuyor İlçemiz Vezirköprü’ye 28 km uzaklıkta Kastamonu yolu üzerinden gidilen Habibfakı Mahallesi’nde 1945 yılında yapılan ve o zamanlarda dergah olarak kullanılan 3 katlı ahşap bina bugün hala ayakta durarak adeta tarihe...
10 Ocak 2016 - 0 yorum
SADRAZAM KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA (1575-1661)  Köprülüler ailesine adını veren Mehmet Paşa, 18.asır Osmanlı sadrazamlarındandır.Arnavut asıllı olup, kendisinin Edirne’de düzenlettirdiği vakfiyesinde Arnavut Belgrat’ının (Berat) Ruznik kasabasından olduğunu söylemektedir. Köprü voyvodası (ağa, reis, yönetici, tahsil memuru) Yusuf Ağa’nın kızı olan eşi Ayşe hanım Amasya’nın...
10 Ocak 2016 - 0 yorum
KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA (1635-1676)   Köprülü Mehmet Paşa’nın büyük oğlu ve halefidir. 1635’de Vezirköprü’de doğdu. Annesi Havza’nın Kayacık çiftliği ahalisinden ve Köprü voyvodası Yusuf Ağa’nın kızı Ayşe hanımdır. Babası Köprülü Mehmet Paşa, devlet yönetiminde büyük başarılar göstermesine rağmen zaman zaman kuvvetli...
10 Ocak 2016 - 0 yorum
FUAT KÖPRÜLÜ (1890-1966) Köprülü soyundan Beyoğlu ikinci ceza baş katibi İsmail Faiz Bey’in oğludur. 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğdu. Ayasofya Rüştiyesi’ni ve Mercan İdadisi’ni pekiyi derece ile bitirdikten sonra, 1907-1910 yılları arasında Mekteb-i Hukuk’a devam etti. 1908’de yayın hayatına atıldı. 1910-1913 yılları arasında...
10 Ocak 2016 - 0 yorum
FAZIL MUSTAFA PAŞA (1638-1691) Köprülü Mehmet Paşa’nın ortanca oğlu, Fazıl Ahmet Paşa’nın kendisinden üç yaş küçük kardeşidir.1638’de Vezirköprü’de doğdu. 4 yaşındayken İstanbul’a geldi. Medresenin bütün kademelerini geçti ve devrinin büyük bilginlerinden biri olarak kabul edildi. Yetişme çağında genellikle ağabeyi Fazıl Ahmet...
10 Ocak 2016 - 0 yorum
AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA (1644-1702) Köprülü Mehmet Paşa’nı kardeşi Mevlevi Hasan Ağa’nın oğludur. 1644’de Vezirköprü’de doğdu.Amcası Köprülü Mehmet Paşa ve amca oğlu Fazıl Ahmet Paşa’nın sadaretinde serbest olarak, bazen İstanbul’da bazen Bulgaristan’da Provodi kasabasında Kozluca köyünde babasının çiftliğinde yaşamıştır. Yeğen, sarhoş, Mevlevi...
10 Ocak 2016 - 0 yorum
NUMAN PAŞA (1670-1719)              Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın büyük oğludur. Demirkapılı Fazıl Süleyman, Kayserili Hafız Ahmet Efendi gibi çağının önde gelen alimlerinden ders aldı.Babasının ölümünden sonra bir süre Köprülü ailesinin vakıflarını yönetti. 1696’da ikinci Avusturya seferine katıldı.1700’de...